Articole vechi

PREV
NEXT

„ ...Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, si care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi!"

Luca 17:12-13

SF. IOAN BOTEZATORUL

PREGĂTITOR ȘI VESTITOR AL DOMNULUI

Proorocule şi mergătorule-nainte al venirii lui Hristos, a te lăuda după vrednicie pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim, că nerodirea celei ce te-a născut şi amuţirea părintelui tău s-a dezlegat întru mărita şi cinstita naşterea ta, şi întruparea Fiului    lui Dumnezeu lumii se propovăduieşte.

TOP